Saturday, August 29, 2015

Kỷ niệm cũ bao giờ cũng đẹp

K niệm cũ bao giờ cũng đẹp

Bạn Hunh Chiếu Đẳng chẳng những chọn dưa hấu rất đỏ cho ta còn lồng một bản nhạc tình yêu lúc ban đầu réo rắc tuyệt vời làm mình nhớ lại những người tình trẻ Sài Gòn thập niên 60s- 70s. 

Phạm Duy nói k niệm quá khứ bao giờ cũng đẹp.

No comments:

Post a Comment