Wednesday, June 19, 2013

Xài Debit Card để khỏi mắc nợ

 
Xài Debit Card để khỏi mắc nợ
tuổi già tài chánh đã ổn định chúng ta nên xài Debit Card, như vậy sẽ không nợ ai hết vì tiền mua trừ ngay lập tức vào trương mục tiền của mình.

Ai cũng nhận được hàng trăm thư mời mở thẻ tín dụng Credit Card. Nếu quá cần thì chỉ nên có một hoặc hai thẻ mà thôi và phải luôn theo dõi thật kỹ các hóa đơn chi tiêu.  Một chút sơ hở sẽ trở thành con mồi béo bở, phải trả nợ dài dài cho các công ty đã cấp thẻ tín dụng credit card cho quí vị.

 Holiday Credit card đã tính phân lãi đến 1,254%  

- Ngày 3/26/13 tôi đổ xăng $25.54 trả bằng Holiday Card, discounted còn $25.25 và tôi trả tiền ngày 4/22 có biên lai đính kèm thế mà Holiday lờ đi như chưa hề nhận được để âm mưu cho thêm tiền phạt vào trong tháng tới.

 
- Ngày 5/17/13 tôi trả tiền đổ xăng  $48.92 có biên lai đính kèm, Holiday muốn phạt thêm $29.07 (new balance 98.09 - 48.92)  với lý do chưa trả tiền $25.25 của tháng trước.

 
- Ngày 6/13/13 tôi trả tiền đổ xăng $26.67 biên lai đính kèm Holiday tăng tiền phạt  $73.45 (new balance 100.12- 26.67 )

 
Rõ ràng đường đời gian ác vô cùng. Nếu tôi không giữ được biên lai $25.25 nhỏ bằng ba ngón tay, tất nhiên phải trả cho Holiday tiền phạt  $73.45 vô lý đó.

Thời gian chỉ có 79 ngày cho số tiền $25.25 và tiền phạt đã tính thành $73.45. Nếu để trọn nguyên năm sẽ thành $339.35 nhân cho 4 để tròn $100 thì tổng số tiền phạt sẽ lên đến $1254.40 có nghĩa Holiday đã tính phân lãi đến 1,254 %.

Đó chỉ là thí dụ của một số tiền rất nhỏ nhưng Holiday đã tính tiền lời và tiền phạt theo một phân lãi khổng lồ. Thử hỏi nếu vay vài ngàn để đánh bạc ở casino hoặc đi du lịch rồi chẳng may bất trắc không kịp trả nợ đúng ngày có phải chỉ vì vài ngàn đã trở thành một núi nợ khổng lồ.

Do đó cách tốt nhất hãy cắt bỏ những credit card và xử dụng Debit Card để không nợ ai hết.


No comments:

Post a Comment