Thursday, June 27, 2013

Thích Trí Quang, thần tượng hay tội đồ dân tộc

Thích Trí Quang, thần tượng hay tội đồ dân tộc


2 comments:

  1. Ca ̉m ơn T/T Liên Thành.

    ReplyDelete
  2. Th/Tá Liên Thành nói có sách, mách có chứng, lý luận vững chắc từ đó bài nói chuyến của Ông mang tính thuyết phục cao.

    ReplyDelete