Sunday, March 10, 2013

Xem phim Argo đoạt Oscar 2013


Xem phim Argo đoạt Oscar 2013

Hà Xuân Thụ bình luận khi xem phim từ Tôn Long Châu's email

Chuyện phim nói về một điệp viên CIA đã đóng giả vai nhà sản xuất phim ảnh bay từ Holywood tới Iran để thực hiện phim Argo. Với sự giúp đỡ của tòa Đại Sứ Canada anh đã giải thoát được 6 nhà ngoại giao khác trở về Mỹ. 

Nếu quý bạn đã từng say đắm trong những loại phim điệp viên hành động ảo tưởng như 24 hoặc Jame Bond trước đây  thì Argo lại có giá trị hơn rất nhiều vì đây  là câu truyện có thật đã kể lại, phơi bày những hùng khí cách mạng sức mạnh vô cùng đã bùng phát từ dân chúng của giáo chủ Khomeidi khiến cảnh sát công an và lực lượng quân đội đã bất lực biến mất khi lật đổ Shad (vua) Reza Pahlavi của nước Ba Tư (Iran). Đã biến những viên chức tòa Đại Sứ HK đầy quyền uy thành những tù nhân chính trị.

Riêng phía Hoa Kỳ, anh hùng CIA không bao giờ thiếu, rất mưu lược và can đảm dấn bước vào nơi hiểm địa cứu thoát công dân Mỹ. Trong màn chót anh đã được ân thưởng khi người vợ ly thân cảm phục chấp nhận cho anh đoàn tụ và ôm ấp con trai yêu quý. Click vào xem tại:

No comments:

Post a Comment