Thursday, January 31, 2013

Người con đại trí


Người con đại trí

 
Copy từ Tôn Long Châu's  email:

 
Mt câu chuyn có tht ti New Jersey:

Mt ông lão người Italy sng 1 mình ti New Jersey, M. Người đàn ông này mun trng nhng cây cà chua trong khu vườn nh ca mình, nhưng ông không th làm được vic đó, vì đt trong khu vườn rt cng và khó đào.

Trước đây, con trai Vincent ca ông thường giúp ông lão làm công vic này, nhưng gi nó đã vào tù. Ông lão viết 1 lá thư gi cho con trai mình đang trong tù, ni dung bc thư như sau:

“Vincent à, b cm thy khá bun vì có l con không th giúp b đào xi khu vườn đ trng cà chua như mi năm, b đã quá già đ làm vic đó. Nếu có con đây, chc chn mi vic s n, và con cũng s rt vui khi giúp b như vy, như nhng ngày xưa y. Yêu con, papa.”

Vài ngày sau, ông lão nhn được lá thư tr li ca người con trai:

” B, đng đào xi khu vườn. Con chôn nhng k mà con giết dưới đt đy.Yêu b, Vincent”

4 gi sáng hôm sau, đc v FBI và cnh sát đa phương ngay lp tc ti nhà ông lão, phong ta mi th và đào xi tung khu vườn đ tìm kiếm nhng thi th. Nhưng l thay là h không th tìm thy th gì.

 Ngay hôm đó, ông lão li nhn được lá thư ca người con trai:

 “B thân yêu, gi b có th trng cà chua được ri đy. Đó là điu tt nht con có th làm cho b trong hoàn cnh này. Yêu b, Vincent”.

No comments:

Post a Comment