Wednesday, August 8, 2012

Máy cắt cỏ bên Đức


Máy cắt cỏ bên Đức

Trích từ  Tuân's email

Đức tận dụng văn minh khoa học đã sáng chế những máy cắt cỏ cắt cây rất hay. Xin click vào chữ > > cắt cỏNo comments:

Post a Comment