Monday, August 20, 2012

15 phút ráp xong xe BMW


15 phút ráp xong xe BMW

Trích từ : Nguyễn D Quan' s email

20 August 2012

Construction d'une BMW

Ráp hòan tất một chiếc BMW F-30 Series 3 trong vòng 15 phút tại nhà máy ở Đức, Munich of Germany.

No comments:

Post a Comment