Thursday, February 11, 2016

Bản nhạc xuân mê ly nhất

Bản nhạc xuân mê ly nhất

Cám ơn AET Lê Tuấn. Sau khi nghe xem mệt nghỉ nhạc mừng xuân. Tôi xin chọn một ca khúc cũ loại xưa nhất đã  từ thập niên 1950's là đoạn video hay và mê ly nhất:


No comments:

Post a Comment