Friday, May 1, 2015

Kinh tế thế giới lình xình

Kinh tế thế giới lình xình

1 May 2015

Kinh tế thế giới lình xình khi chỉ số DJA Mỹ không biến chuyển nhiều.

Dầu thô tăng giá lên $59.26/thùng nên giá xăng  cũng tăng theo không nhiều.

Đồng Rouble Nga tăng 51.89 ăn 1 đô Mỹ, có vẻ như Nga không bị ảnh hưởng vì cấm vận

Dates


1 May 5
2 Apr 5
24 Feb 5
1 Feb5
26 Jan 5
DJA


18,024
17,698
18,116
17,165
17,191
Australian

1.2733
1.324
1.2853
1.2839
1.2625
Canada

1.2155
1.2632
1.26
1.272
1.2486

0.9322
0.9605
0.9503
0.9207
0.901
Danish Krone

6.6522
6.9028
6.5841
6.5844
6.6249
Euro

0.8927
0.9234
0.8826
0.8859
0.8892
British

0.6513
0.6746
0.6478
0.6636
0.6623
Hongkong

7.7515
7.752
7.7561
7.7514
7.7519
Jap Yen

119.36
119.56
119.08
117.45
118.52
Norwegian Kroner

7.5887
7.9882
7.6215
7.7254
7.7884
New Zealand Dollar

1.3254
1.3389
1.3394
1.3767
1.3462
Swedish Krona

8.3907
8.6382
8.4193
8.2731
8.2947
Singapore Dollar

1.3295
1.3585
1.3609
1.3543
1.3434
South African Rand

12.05
11.9947
11.6622
11.629
11.4389
China Yuan
USD/CNY

6.21
6.20
6.26
6.25
6.25
Russia Rouble
USD/RUB

51.89
57.07
63.98
70.05
67.93
korea won
USD/KRW

1079
1093
1108
1103
1083
Ukrainian Hryvnia
USD/UAH

21.25
23.487
28.15


Oil
Barrel

59.26
48.79
48.91
47.85
45.19
Gold
Ounce

1177
1203
1200
1283
1277
Mortgage 15 year
USA

3.18%
3.15%
3.25%
3.15%
3.19%
Money Market  10,000 USD


0.80%
0.79%
0.13%
0.13%
0.13%

No comments:

Post a Comment