Sunday, February 15, 2015

Nhạc vàng bất hủ

Nhạc vàng bất hủ

Cung chúc tân Xuân Ất Mùi 2015 đến tất cả quý vị. Thân mời nghe lại những tuyệt khúc video nhạc vàng của chúng ta ở thập niên 60 & 70 lúc mà chúng ta còn sống tại Sàigòn.


Xin click vào nghe > > >  Nhạc vàng bất hủ

3 comments: