Thursday, February 26, 2015

16 tấn vàng VNCH

Lê Dun ch 16 tn vàng VNCH sang Nga bán ly tin, con trai là Lê Kiên Thành …

Xem ti  > > >     Bao Mai Blogspot

1 comment:

  1. Dịch vụ làm visa hoặc dịch vụ làm visa đi Mỹ
    LIên hệ 01695237857 để biết thêm chi tiết về thủ tục visa đi MỸ Úc Nhật và các nước trên thế giới

    ReplyDelete