Tuesday, December 3, 2013

Cộng Sản và Hoa Kỳ tiêu diệt tự do của VNCH

Cộng Sản và Hoa Kỳ tiêu diệt tự do của VNCH
 
Rõ ràng chánh quyền Tổng Thống Kenedy đã cùng khối Cộng Sản tiêu diệt tự do của nước Việt Nam Cộng Hòa. Hãy xem lại những video quan trọng dưới đây:

1.- Hành động của Cộng Sản cùng tội đồ Thích Trí Quang:

Bấm vào >>>  http://vimeo.com/10050459 Rồi bấm mũi tên trắng

2.- Tổng Thống Johnson xác nhận Mỹ đã giết TT Ngô Đ. Diệm:

Bấm vào giòng chữ > > LBJ Admits Murder of Diem.

3.- Video buộc tội của Thiếu Tá Liên Thành:

Thích Trí Quang thần tượng hay tội đồ dân tộc

No comments:

Post a Comment