Tuesday, February 12, 2013

Tia chớp Vatican khi Đức Giáo Hoàng từ chức

Tia chớp Vatican khi Đức Giáo Hoàng từ chức

Trong ngày hôm qua, 11 Feb 2013, có hai hiện tượng lớn lao đã xẩy ra tại toà thánh Vaticant đó là Đức Giáo Hoàng Benedict bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 28 Feb 2013.

Vài giờ sau đó một tia chớp đã sáng lóe lên trên đỉnh mái vòm thánh đường St. Peter's Basilica ở Vaticant như hình chụp :

Lightning Strikes as Pope resigns

Lightning strikes St Peter's dome at the Vatican on February 11, 2013. Pope Benedict XVI announced today he will resign as leader of the world's 1.1 billion Catholics on February 28 because his age prevented him from carrying out his duties

No comments:

Post a Comment