Sunday, March 13, 2016

12 tháng 3 Rubio và Cruz thắng Trump bại

Gạo trắng trăng thanh  -    SơnCa

Chi tiết bu c sơ b 2 đng Cng Hòa Dân Ch

Ứng viên sẽ đại diện Dân Chủ khi thắng 2,383 votes

Ứng viên sẽ đại diện Cộng Hòa khi thắng 1,237 votes 

Hillary
Bernie


Donald
Ted
Marco
John
Clinton
Sander


Trump
Cruz
 Rubio
Kasich
 1,231
576
13Mar2016
Kết quả
460
370
163
63
18
2
Sat, Mar 12
Washington DC


10
9


Tue, Mar 15
Florida 


Tue, Mar 15
Illinois 


Tue, Mar 15
Missouri 


Tue, Mar 15
North Carolina 


Tue, Mar 15
Ohio 
Clinton
Sander
March 2016

Trump
Cruz
 Rubio
Kasik
29
21
Mon, Feb 1
7
8
7
1
15
15
Tue, Feb 9
11
3
2
4
24
16
Sat, Feb 20
50
0
0
0
44
14
Tue, Feb 23
14
6
7
1
44
9
Tue, Mar 1
36
13
1
0
22
10
Tue, Mar 1
11
12
5
0
28
38
Tue, Mar 1
16
14
9
0
72
28
Tue, Mar 1
40
18
14
0
46
45
Tue, Mar 1
22
4
8
8
31
46
Tue, Mar 1
8
13
17
0
17
21
Tue, Mar 1
13
15
12
0
44
23
Tue, Mar 1
31
15
9
0
147
74
Tue, Mar 1
47
102
3
0
0
16
Tue, Mar 1
8
0
0
8
62
33
Tue, Mar 1
17
8
16
5
10
23
Sat, Mar 5
9
24
6
1
37
14
Sat, Mar 5
17
15
7
7
10
15
Sat, Mar 5
18
18
5
0


Sat, Mar 5
9
12
0
2
8
15
Sun, Mar 6
5
1
Tue, Mar 8
1

Tue, Mar 8
7
8
7
125
17

1724
13


Clinton
Sander
March

Trump
Cruz
 Rubio
Kasik


Tue, Mar 22
Arizona 


Tue, Mar 22
Utah caucus 


Tue, Mar 22
Idaho caucus 


Sat, Mar 26
Alaska caucus 


Sat, Mar 26
Hawaii caucus 


Sat, Mar 26
Washington caucus 


Tue, Apr 5
Wisconsin 


Sat, Apr 9
Wyoming caucus 


Tue, Apr 19
New York 


Tue, Apr 26
Connecticut 


Tue, Apr 26
Delaware 


Tue, Apr 26
Maryland 


Tue, Apr 26
Pennsylvania 


Tue, Apr 26
Rhode Island 


Tue, May 3
Indiana 


Tue, May 10
Nebraska 


Tue, May 10
West Virginia 


Tue, May 17
Oregon 


Tue, May 24
Washington 


Tue, Jun 7
California 


Tue, Jun 7
Montana 


Tue, Jun 7
New Jersey 


Tue, Jun 7
New Mexico 


Tue, Jun 7
South Dakota
No comments:

Post a Comment