Saturday, January 31, 2015

Mộ vua Ả Rập so với Hồ Chí Minh

Nấm mộ đơn giản của Vua Abdullah

Ngày 22 January 2015 Vua Abdullah bin Abdul Aziz của nước Ả Rập Saudi Arabia từ trần thọ 90 tuổi. Ai cũng biết Saudi Arabia là quốc gia giầu có nhất vì nắm đến 25% trữ lượng dầu hỏa của thế giới.


Chết là hết và chính quyền Saudi Arabia rất thực tế khi an táng thi thể Vua Abdullah bin Abdul Aziz trong một nấm mộ vô cùng đơn giản tại thủ đô Riyadh hôm 23/1/2015.

Lăng mộ Hồ Chí Minh

Internet đã đăng tin Hồ Chí Minh tức Nguyễn Ái Quốc bị chết trẻ. Kẻ đội lốt là Thiếu Tá Trung Cộng  Hồ Tập Chương. Vì không phải là người Việt nên HCM giả mạo điều khiển tập đoàn Việt Cộng thẳng tay giết cả triệu người Việt Nam, chỉ thị TT Nguyễn Văn Đồng dâng bán Hoàng Sa và Trường Sa cho Tàu Cộng để có tiền mua vũ khí đạn dược cưỡng chiếm VNCH ngày 30/4/1975.
Khi tên HCM giả mạo này chết, bọn Việt Cộng bán nước xây một lăng mộ vĩ đại như một bảo tàng viện để trưng bày cái xác chết tẩm đầy chất hóa học cho khỏi thối rửa.


3 comments: