Thursday, August 7, 2014

Văn Minh Nước Nhật

Văn Minh Nước Nhật
7 Aug 2014

Từ L.N. Đảnh email

Từ những máy robot làm Sushi, hệ thống tự động cung cấp thức ăn và rất nhiều phát minh khác. Nhật Bản đã cung cấp cho dân  chúng món ăn cực kỳ vệ sinh không có một con ruồi khác hẳn với những thức ăn dơ dáy rất ghê sợ đầy chất độc của Tàu Cộng.

Nước Việt Nam phải thoát Trung thoát Cộng mà theo Tây Phương, Mỹ, Nhật.

Bấm xem Video >>>      Văn Minh Nhật

No comments:

Post a Comment