Monday, July 21, 2014

Video Tù Cải Tạo hay Trại Tập Trung


Video Tù Cải Tạo hay Trại Tập Trung

Chu Lynh

Vietnam Film Club mong muốn nhận được sự đóng góp của Qúy Vị dưới mọi hình thức để vượt qua được những khó khăn hiện nay hầu tiếp tục thực hiện các phim tài liệu lịch sử, để cùng với Quý vị, đóng góp lợi ích cho Cộng Đồng Người Việt trong và ngoài nước.

Xem Phim bấm vào >>>>   Tù Cải Tạo

Kính,
Chu Lynh, Editor
Vietnam Film Club

No comments:

Post a Comment