Tuesday, September 6, 2011

Tại sao LM Nguyễn Văn Khải không hề sợ hãi Việt Cộng

Tại sao LM Nguyễn Văn Khải không hề sợ Việt Cộng


Nhân dịp LM Nguyễn Văn Khải đi nghỉ hè tại Hoa Kỳ trong khi ngài đang du học tại Roma. Các cơ quan truyền thông báo chí đã tổ chức được nhiều cuộc phỏng vấn vô cùng hào hứng và thành công.

3 video tiêu biểu đính kèm sẽ giúp chúng ta hiểu biết rõ ràng những tội lỗi to lớn của Cộng Sản đã gây ra những đau khổ tột cùng cho đồng bào trong nước.

Đó là những tường trình mới nhất của LM Khải vì trước đây không lâu, ngài đã phải xuất ngoại chui, đi ra khỏi VN bằng đường bộ.

Và trong Video # 3 rất dài ở dưới, chúng ta sẽ thấy được sức mạnh của giáo phận Thái Hà và hiểu được tại sao LM Nguyễn Văn Khải không hề sợ hãi Việt Cộng

1.- Phỏng vấn của Lâm Thúy Vân:
2.- Phỏng vấn hiểm họa mất nước:


3.- LM  Khải xác nhận VN không Tự Do Tôn Giáo:

No comments:

Post a Comment