Monday, August 22, 2011

Kinh hoàng cho tù cải tạo VNCH

Chúng ta không thể tưởng tượng nổi Việt Cộng đã hành hạ tù nhân cải tạo VNCH như thế nào nếu không chính tai nghe nhà báo Vũ Ánh trình bày.

No comments:

Post a Comment